gototopgototop
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018

 • Bấm vào hình để xem ảnh rõ hơn
 • Bấm vào hình để xem ảnh rõ hơn
 • Bấm vào hình để xem ảnh rõ hơn
 • Bấm vào hình để xem ảnh rõ hơn
 • Bấm vào hình để xem ảnh rõ hơn
 • Bấm vào hình để xem ảnh rõ hơn
 • Bấm vào hình để xem ảnh rõ hơn
 • Bấm vào hình để xem ảnh rõ hơn
 • Bấm vào hình để xem ảnh rõ hơn

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017

PDF.InEmail

Viết bởi Hứa Văn Thành Thứ năm, 03 Tháng 8 2017

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT EA SÚP                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Ea Súp, ngày 31 tháng 07 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017

*Chủ đề: Kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 (ngày 19/ 8/1945- 19/ 08 / 2017)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN

1. Trả phép hè 2017.

-Toàn thể Cán bộ GV-CNV.

Ngày 01/08/2017

2.Họp hội đồng giáo dục.

-Toàn thể cán bộ-GV-NV

Lúc 8g 00’ ngày 01/08/2017

3. Nộp đề thi kèm theo đáp án để tổ chức thi lại cho học sinh khối 10,11

-Tổ trưởng và các nhóm trưởng các bộ môn.

-Trước 10 giờ ngày 02/08/2017

4. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị hè 2017.

-Toàn thể cán bộ-GV-NV

-Sáng ngày 03/08/2017.

5.Tổ chức thi lại cho học sinh.

GV dược phân công, HS thi lại.

04/08->07/08/2017

4.Tham gia tập huấn chuyên môn tại Sở GD theo kế hoạch chung.

GV được cử tham gia.

- Theo lịch từng bộ môn.

5.Chấm thi lại.

-Các đ/c trong hội đồng chấm thi

Trong ngày 08/08/2017

6. Nhận văn phòng phẩm, phân công công tác chủ nhiệm lớp.

Lãnh đạo-toàn thể giáo viên.

Trước ngày 15/8//2017

7. Công bố danh sách các lớp; tập trung học sinh toàn trường.

Lãnh đạo trường; GVCN được phân công.

Trong ngày 08/08/2017

8.Xét lên lớp ở lại sau khi thi lại.

Công bố kết quả lên lớp ở lại.

Lãnh đạo, các Đ/c trong Hội đồng xét lên lớp ở lại theo QĐ HT.

Lúc 7 h 30 ngày 10/08/2017

9.Lao động dọn vệ sinh trong khuôn viên trường; nhận phòng học.

Giáo viên CN, HS các lớp.

Từ 15 -> 19/08/2017

10. Phân công giảng dạy.

Lãnh đạo, các tổ CM-GV bộ môn.

Trước ngày 16/08/2017

11. Tập luyện đội đồng diễn kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện.

- Đoàn trường và các đ/c theo phân công và đội học sinh.

Từ 10 đến 24/08/2017

12.Công bố thời khóa biểu.

-Chuyên môn trường.

Trong ngày 19/08/2017

13. Đăng ký mua sách giáo khoa, vở viết; cấp cho học sinh theo ĐK

-Lãnh đạo trường; thiết bị.

-Trước ngày 21/08/2017

14. Hoàn thành kế hoạch dạy thêm, xin cấp giấy phép DT-HT.

-Ban quản lí DT-HT

-Trong tháng 08/2017.

15. Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo, Cán bộ GV-nhân viên, HS toàn trường.

Trước ngày 04/09/2017


16.Các tổ CM thảo luận thống nhất PPCT, kế hoạch dạy các tiết tự chọn, dạy phụ đạo học sinh.

Các tổ trưởng CM.

-Trước ngày 21/08/2017

17.Hoàn thành viết bài thu hoạch chính trị đầu năm, xây dựng kế hoạch cá nhân-tổ chuyên môn năm học 2017 – 2018.

Toàn thể CBGV-NV

Trong tháng 08/2017

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG.                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã duyệt)                                                                                                                   (Đã ký)


Dương Cao Nguyên                                                                                                       Hứa Văn Thành


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2016-2017

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator Thứ hai, 15 Tháng 5 2017


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017

PDF.InEmail

Viết bởi Hứa Văn Thành Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT EA SÚP                                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Ea Súp, ngày 29 tháng 04 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017

*Chủ đề: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19 / 05 / 1890 – 19 / 05 / 2017

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN

1. Nghỉ bù lễ 30/04 và 01/05/ 2017.

- Toàn thể CBGV -  NV – HS

-Ngày 1,2/05/2017

2. Kiểm tra học kỳ II cho học sinh khối lớp 12 (Tổ chức thi thử theo kỳ thi THPT quốc gia 2017)

- Lãnh đạo trường, GV theo phân công và HS khối lớp 12

-Từ 03/05 đến 06/05/2017

3. Hoàn thành thu nộp hồ sơ đăng ký dự thi và dữ liêu cho học sinh khối lớp 12 thi THPT quốc gia 2017, nộp hồ sơ về SGD.

- Ban tuyển sinh theo QĐ HT

- Theo quy đinh SGD ĐT

4. Tổ chức ôn tập học kỳ II cho học sinh khối 10,11; hoàn thành chấm thi, nhập điểm học kỳ II khối lớp 12.

- GVCN, GV giảng dạy khối lớp 12.

- Trước 06/05/2017

5. Tổ chức kiểm tra học kỳ II cho học sinh khối lớp 10,11.

- Lãnh đạo, GV được phân công

- Từ 08 đến 12/05/2017

6. Hoàn thành hồ sơ đánh giá chương trình bồi dưỡng thường xuyên các nhân, theo tổ CM.

-Các tổ trưởng Tổ chuyên môn và GV

Trước ngày 15/05/2017

7. Hoàn thành chấm bài kiểm tra học kỳ II, nhập điểm cho học sinh Khối lớp 10,11

- GV các bộ môn

- Trước 17/05/2017

8. Hoàn thành đánh giá xếp loại hai mặt của học sinh khối lớp 10,11

- GVCN các lớp.

-Trong ngày 18/05/2017

9. Họp xét đề nghi các danh hiệu thi đua cho tập thể các Tổ, lớp, các cá nhân của năm học 2016 – 2017.

- Tổ trướng các tổ CM, GVCN các lớp.

-Trong tháng 20/05/2017

10. Họp phụ huynh các lớp cuối năm học.

- GVCN các lớp

-Khối 12: 14/05, khối 10+11 ngày 21/05/2017

11. Họp hội đồng thi đua xét các danh hiệu thi đua năm học 2016 – 2017.

- Hội đồng thi đua trường

-Trước ngày 22/05//2017

12. Tổ chức thi thừ THPT quốc gia cho học sinh khối lớp 12 theo cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2017.

-CM, các tổ CM và GV theo phân công

-Từ 18 đến 20/05/2017

 

13. Tổng kết năm học 2016 - 2017

- Toàn thể CBGV-NV và HS

- Ngày 25/05/2017

14. Hoàn thành danh sách đăng ký thi lại cho học sinh thuộc diện phải thi lại khối 10,11.

- GVCN các lớp

- Từ 26/05/2017

15. Học sinh tổng vệ sinh, bàn giao cơ sở vật chất, phòng học cho Bảo vệ nhà trường.

- GVCN và các tập thể học sinh

-Ngày 27/ 05/2017

16. Phê duyệt học bạ cho học sinh các lớp khối 10,11

- Lãnh đạo trường theo phân công.

- Từ 29 đến 31/05/2017

17. Tổ chức các lớp ôn tập các bộ môn thi THPT quốc gia cho học sinh theo tự nguyện đăng ký.

- GV theo đăng ký của HS

- Từ 08/04 đến 10/06/2017

18. Hoàn thành hồ sơ thi đua nộp về cụm, Sở GD ĐT.

- Thư ký HĐ, Công đoàn

-Theo thời gian quy định của Cụm và SGD ĐT

19. Cấp phép hè, nghỉ hè cho giáo viên không Coi thi THPT quốc gia 2017.

- Lãnh đạo trường, văn thư

-Trước ngày 31/05/2017

20. chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia 2017.

- Lãnh đạo, Tổ Văn phòng.

- Trong tháng 05 và đầu tháng 06/2017.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG.                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 (KHỐI 12)

PDF.InEmail

Viết bởi Hứa Văn Thành Chủ nhật, 23 Tháng 4 2017


Trang 1 trong tổng số 10

Danh mục