gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

nhac san nhac che trong tu nhac vang remix nhac san dj nhac xuan 2015 game dua xe game danh nhau 7k7k anh dep nhac san nonstop game online blog radio truyen co tich hinh anh truyen cuoi game dien thoai hinh anh de thuong http://diemsan.com

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1986-2016)


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017

PDF.InEmail

Viết bởi Hứa Văn Thành Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT EA SÚP                                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Ea Súp, ngày 29 tháng 04 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017

*Chủ đề: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19 / 05 / 1890 – 19 / 05 / 2017

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN

1. Nghỉ bù lễ 30/04 và 01/05/ 2017.

- Toàn thể CBGV -  NV – HS

-Ngày 1,2/05/2017

2. Kiểm tra học kỳ II cho học sinh khối lớp 12 (Tổ chức thi thử theo kỳ thi THPT quốc gia 2017)

- Lãnh đạo trường, GV theo phân công và HS khối lớp 12

-Từ 03/05 đến 06/05/2017

3. Hoàn thành thu nộp hồ sơ đăng ký dự thi và dữ liêu cho học sinh khối lớp 12 thi THPT quốc gia 2017, nộp hồ sơ về SGD.

- Ban tuyển sinh theo QĐ HT

- Theo quy đinh SGD ĐT

4. Tổ chức ôn tập học kỳ II cho học sinh khối 10,11; hoàn thành chấm thi, nhập điểm học kỳ II khối lớp 12.

- GVCN, GV giảng dạy khối lớp 12.

- Trước 06/05/2017

5. Tổ chức kiểm tra học kỳ II cho học sinh khối lớp 10,11.

- Lãnh đạo, GV được phân công

- Từ 08 đến 12/05/2017

6. Hoàn thành hồ sơ đánh giá chương trình bồi dưỡng thường xuyên các nhân, theo tổ CM.

-Các tổ trưởng Tổ chuyên môn và GV

Trước ngày 15/05/2017

7. Hoàn thành chấm bài kiểm tra học kỳ II, nhập điểm cho học sinh Khối lớp 10,11

- GV các bộ môn

- Trước 17/05/2017

8. Hoàn thành đánh giá xếp loại hai mặt của học sinh khối lớp 10,11

- GVCN các lớp.

-Trong ngày 18/05/2017

9. Họp xét đề nghi các danh hiệu thi đua cho tập thể các Tổ, lớp, các cá nhân của năm học 2016 – 2017.

- Tổ trướng các tổ CM, GVCN các lớp.

-Trong tháng 20/05/2017

10. Họp phụ huynh các lớp cuối năm học.

- GVCN các lớp

-Khối 12: 14/05, khối 10+11 ngày 21/05/2017

11. Họp hội đồng thi đua xét các danh hiệu thi đua năm học 2016 – 2017.

- Hội đồng thi đua trường

-Trước ngày 22/05//2017

12. Tổ chức thi thừ THPT quốc gia cho học sinh khối lớp 12 theo cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2017.

-CM, các tổ CM và GV theo phân công

-Từ 18 đến 20/05/2017

 

13. Tổng kết năm học 2016 - 2017

- Toàn thể CBGV-NV và HS

- Ngày 25/05/2017

14. Hoàn thành danh sách đăng ký thi lại cho học sinh thuộc diện phải thi lại khối 10,11.

- GVCN các lớp

- Từ 26/05/2017

15. Học sinh tổng vệ sinh, bàn giao cơ sở vật chất, phòng học cho Bảo vệ nhà trường.

- GVCN và các tập thể học sinh

-Ngày 27/ 05/2017

16. Phê duyệt học bạ cho học sinh các lớp khối 10,11

- Lãnh đạo trường theo phân công.

- Từ 29 đến 31/05/2017

17. Tổ chức các lớp ôn tập các bộ môn thi THPT quốc gia cho học sinh theo tự nguyện đăng ký.

- GV theo đăng ký của HS

- Từ 08/04 đến 10/06/2017

18. Hoàn thành hồ sơ thi đua nộp về cụm, Sở GD ĐT.

- Thư ký HĐ, Công đoàn

-Theo thời gian quy định của Cụm và SGD ĐT

19. Cấp phép hè, nghỉ hè cho giáo viên không Coi thi THPT quốc gia 2017.

- Lãnh đạo trường, văn thư

-Trước ngày 31/05/2017

20. chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia 2017.

- Lãnh đạo, Tổ Văn phòng.

- Trong tháng 05 và đầu tháng 06/2017.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG.                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 (KHỐI 12)

PDF.InEmail

Viết bởi Hứa Văn Thành Chủ nhật, 23 Tháng 4 2017


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017

PDF.InEmail

Viết bởi Hứa Văn Thành Chủ nhật, 02 Tháng 4 2017

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT EA SÚP                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Ea Súp, ngày 31 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017

*Chủ đề: Kỷ niệm 42 ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/04/1975 – 30/04/2017;

Và 131 năm ngày Quốc tế Lao động 01/05/1886 - 2017

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN

1. Hoàn thành tiến độ chương trình các môn học, tổ chức ôn tập học kỳ II khối lớp 12.

- Các tổ chuyên môn, GV dạy khối lớp 12, HS khối lớp 12

-Từ 01/04/2017 đến 22/04/2017.

2. Cho học sinh đăng ký Ôn tập các môn thi THPT quốc gia theo nguyện vọng cá nhân.

- BQL Dạy thêm, GVCN các lớp khối 12, HS khối lớp 12.

-Trong tuần 30

3. Hoàn thành thu nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho học sinh khối lớp 12 thi THPT quốc gia 2017

- Ban tuyển sinh theo QĐ HT

- Trước ngày 24/04/2017

4. Hoàn thành kiểm tra nội bộ theo kế hoạch xây dựng từ đầu năm học 2016 – 2017.

- Ban kiểm tra nội bộ

- Trong tháng 04/2017

5. Phân công ra đề kiểm tra học kỳ II theo ma trận đề theo tỉ lệ các câu đã thống nhất.

- Các tổ CM, GV được phân công

- Trong tháng 04/2017

6. Tổ chức thi tự làm đồ dung dạy học cấp trường

- Thầy Nguyễn Văn Uý

- Theo KH chung

7. Duy trì các lớp học thêm Toán, Tiếng Anh khối 12, mở các lớp ôn tập cho học sinh có nguyện vọng đối với các bộ môn khác.

-BQL dạy thêm học thêm

-Trước ngày 10/04/2017

8. Hoàn thành sửa chữa các sai sót trong hồ sơ của học sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017.

- GVCN khối 12; Ban quản trị Web

-Trong tháng 04/2017

9. Hoàn thành điểm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên các bộ môn.

- GV Bộ môn

-Trước ngày 20/04//2017

10. Hoàn thành thông tin đăng ký thi THPT quốc gia 2017 (Sơ bộ)

- Ban tuyển sinh

- Theo KH chung của phòng GDTrH - SGD

11. Hoàn thành chương trình, tự bố trí kiểm tra các bộ môn không tổ chức KT tập trung.

- Các tổ CM và GV

- Từ 24 đến 29/ 04/2017

12. Phân công ra đề kiểm tra học kỳ II các bộ môn thi THPT quốc gia để nộp về Sở Giao dục theo quy định.

- Các tổ chuyên môn, GV các bộ môn theo phân công.

- Theo kế hoạch chung

(nếu có)

13. Hoàn thành chương trình học kỳ II khối lớp 12 , tổ chức ôn tập cuối năm.

- GV các bộ môn

- Từ 24 đến 29/04/2017

14. Tổ chức các lớp ôn tập các bộ môn thi THPT quốc gia cho học sinh theo tự nguyện đăng ký.

- GV theo đăng ký của HS

- Từ 10/04 đến 10/06/2017

15. Nghỉ bù lễ 30/04 và 01/05 theo quy định

-Toàn thể CBGV-HS

-Ngày 01,02/ 05/2017

16. Hoàn thành dữ liệu thi THPT quốc gia 2017

- Ban tuyển sinh

- Theo kế hoạch SGD

17. Thi thử THPT quốc gia cho khối lớp 12 trong kiểm tra học kỳ II.

- CM, GV các bộ môn

- Từ 03 đến 06/05/2017

18. Hoàn thành chương trình, tổ chức ôn tập học kỳ II cho học sinh khối 10+11

Các tổ chuyên môn, GV bộ môn.

- Từ 03 đến 06/05/2017

19. Kiểm tra học kỳ II khối 10+11

- CM, các tổ CM

- Từ 08/05 đến 13/05/2017

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG.                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Trang 1 trong tổng số 10

Danh mục

Thống

mod_vvisit_counterHôm nay53
mod_vvisit_counterHôm qua71
mod_vvisit_counterTháng này686
mod_vvisit_counterTháng trước1443
mod_vvisit_counterTuần này3974
mod_vvisit_counterTuần trước4581
mod_vvisit_counterTất cả275016

We have: 2 guests online