gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

nhac san nhac che trong tu nhac vang remix nhac san dj nhac xuan 2015 game dua xe game danh nhau 7k7k anh dep nhac san nonstop game online blog radio truyen co tich hinh anh truyen cuoi game dien thoai hinh anh de thuong http://diemsan.com

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1986-2016)


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

PDF.InEmail

Viết bởi Hứa Văn Thành Thứ ba, 03 Tháng 1 2017

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT EA SÚP                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Ea Súp, ngày 31 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

*Chủ đề: Kỷ niệm 66 năm ngày học sinh sinh viên 09/01/1950 – 09/01/2016.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN

1. Nghỉ bù tết dương lịch vào ngày 02/01/2017

-Toàn thể Cán bộ GV- NV và HS

-Ngày 02/01/2017.

2. Thực hiện chương trình học kỳ II theo thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 03/01/2017.

- GV – Học sinh toàn trường

-Từ 03-> 07/01/2017

3. Hoàn thành chấm trả bài vào điểm kiểm tra học kỳ I, nhập điểm phần mềm Smar

- GV các bộ môn

-Từ 03- 07/01/2017

4. Hoàn thành đăng ký danh sách thi IOE cấp  trường.

- Chuyên môn và Ban quản trị web, tổ Ngoại ngữ

-Trước ngày 06/01/2017

5. Tổ chức thi Toán bằng Tiếng Việt qua mạng vòng 12 vòng thi cấp trường.

-Chuyên môn, Ban quản trị web, Tổ Toán - Tin

Lúc 14 giờ ngày 05/01/2017

6. Đôn đốc hoàn thành sản phẩm dự thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 2016 - 2017

- Thầy Trần Vũ Dũng, GV hướng dẫn, Học sinh

- Trước ngày 09/01/2017

7. Hoàn thành đánh giá xếp loại 2 mặt của học sinh trong học kỳ I năm học 2016 - 2017

- GV bộ môn, GV CN các lớp

-Trước ngày 10/01/2017

8. Báo cáo kết quả kiểm tra học kỳ I theo đề chung của Sở theo số liệu chọn bài thi của HS khối lớp 12

- Ban xử lí số liệu thi theo QĐ  của Hiệu trưởng

-Trước ngày 10/01/2017

9. Họp hội đồng thi đua, xét thi đua học kỳ I năm học 2016 – 2017.

-Hội đồng thi đua theo QĐ Hiệu trưởng.

-Ngày 12/01/2017

10. Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi khối lớp 12 và đội tuyển tham gia thi Olympic 10/03

- Chuyên môn, các tổ trưởng CM –HS dự thi.

- Ngày 12/10/2017

11. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban chỉ Huy QS Huyện tổ chức cho đội tuyển học sinh bắn đạn thật.

- Thầy Nguyễn Văn Uý và tổ TD-QP

-Hoàn thành trước ngày 15/01/2017

12. Họp phụ huynh toàn trường thông báo kết quả học kỳ I, Bàn kế hoạch học kỳ II.

-Lãnh đạo, GVCN các lớp

Trong ngày 15/01/2017

13. Sơ kết học kỳ I (Tiết chào cờ ngày 16/01/2017)

- Lãnh đạo, GV, NV và HS

Ngày 16/01/2017

14. Tham gia Hội thao quốc phòng –An ninh lần thứ IV cấp tỉnh.

-Theo QĐ Hiệu trưởng và đội tuyển học sinh.

-Từ 16 đến hết ngày 18/01/2017

15. Phát động nội dung thi đua đợt 3 chào mừng ngày 3/2 và 26/03/2017.

- Hội đồng thi đua trường

- Từ 09/01/2017 đền ngày 25/03/2017.

16. Kiểm tra hồ sơ cá nhân theo kế hoạch. (đợt 05)

- Các tổ trưởng CM

- Trong tháng 01/2017

17. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm tại tổ CM đợt I

- Các tổ CM

- Trong tháng 01/2017

18. Thao giảng, Hội giảng

- GV các bộ môn

- Vào các ngày thứ 5,6 hàng tuần

19. Bồi dưỡng học sinh giỏi khối lớp 12, học sinh giỏi Olympic 10/03 để tham gia thi cấp tỉnh.

- Các tổ CM, GV được phân công và học sinh

- Vào tiết 04,05 của thứ 5,6 hàng tuần.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG.                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2016

PDF.InEmail

Viết bởi Hứa Văn Thành Thứ năm, 03 Tháng 11 2016

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT EA SÚP                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Ea Súp, ngày 01 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

*Chủ đề: Kỷ niệm 34 năm ngày nhà Giáo Việt Nam (ngày 20/ 11/1982 – 20/11/2016)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN

1. Thực hiện các nội dung thi đua đợt 1

Đăng ký tuần học tốt, đăng ký Hội giảng

-Toàn thể Cán bộ GV- NV và HS

Từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 19/11/2016

2. Kiểm tra công tác dạy thêm, đôn đốc nộp tiền học từ các lớp học thêm.

- Ban quản lí dạy thêm, học thêm

-Từ 01->30/11/2016

3. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi máy tính cầm tay, HS các bộ môn cho học sinh khối 12 HS thi Ôlympic Khối lớp 10,11

- Các tổ trưởng, GV các bộ môn

-Từ 01- 30/11/2016

4. Tổ chức kiểm tra tập trung theo tiết phân phối chương trình các bộ môn.

- Các tổ chuyên môn, HS

-Trong tháng 11/2016

5. Hoàn thành đăng ký hồ sơ thi đua nộp về cụm và Văn Phòng Sở GD.

-Lãnh đạo, Công đoàn, TKHĐ

-Trước ngày 10/11/2016

4. Đôn đốc hoàn thành báo cáo dự thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 2016 - 2017

- Thầy Trần Vũ Dũng, GV hướng dẫn, Học sinh

- Từ 01/11/2016

->30/11/2016

5. Chuẩn bị chương trình, các hoạt động văn hóa – VN – TDTT cho 20/11

- Ban chấp hành Đoàn trường, GVCN và HS các lớp

-Trước ngày 18/11/2016

6. Tổ chức cho học sinh tham gia các vòng thi tự luyện Toán – Tiếng anh qua mạng Internet qua mạng.

- Tổ Toán – Tin và tổ Ngoại ngữ

-Trong tháng  11,12/2016

7. Chuẩn bị viết các bài theo ý tưởng các đề án dự thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

- GV hướng dẫn và học sinh

-Trong tháng 10, 11 12/2016

8. Hoàn thành danh sách đăng ký thi vận dụng kiến thức liên môn.

- CM, Thầy: Vũ Dũng; GVCN và HS các lớp

-Hoàn thành trước ngày 10/11/2016

9. Phát hiện, tuyển chọn các em học sinh có năng lực và yêu thích bộ môn để ôn tập chuẩn bị thi học sinh giỏi năm 2017.

-Tổ chuyên môn, GV các bộ môn

Trong tháng 11/2016

10. Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Theo quyết định Hiệu trưởng

-Trong tháng 11/2016

11. Kiểm tra hồ sơ đợt 3.

-Tổ trưởng CM

-Trong tháng 11/2016

12. Kiểm tra hồ sơ 03 tổ chuyên môn

-Chuyên môn trường

-Trong tháng 11/2016

13. Thao giảng dự giờ trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Các tổ, nhóm chuyên môn, GV

-Trong tháng 11/2016

14. Hoàn thành và nộp sản phẩm dự thi giáo án điện tử e-Learning.

- CM, Các tổ chuyên môn

-Chậm nhất ngày 25/11/2016

15. Tổ chức Lễ kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2016.

- LĐ, CĐ, ĐTNCSHCM

- Ngày 19/11/2016

16. Kiểm tra việc nhập điểm của GV các bộ môn, điểm danh HS của GVCN

-Ban quản trị web và chuyên môn

-Tuần cuối tháng 11/2016

17. Tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng kết nối trường học.

-GV các tổ nhóm chuyên môn

-Trong tháng 11,12/2016

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG.                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator Thứ năm, 08 Tháng 9 2016

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT EA SÚP                                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Ea Súp, ngày 31 tháng 08 năm 2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016

*Chủ đề: Kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh (ngày 02/ 09/1945- 02/ 09 / 2016);

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường  THPT Ea Súp (1986 – 2016)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN

1. Nghỉ lễ Quốc khánh 02/09

-Toàn thể Cán bộ GV-CNV và HS.

Ngày 02/09/2016

2.Tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 30 năm

-Toàn thể cán bộ-GV-NV-HS Và các đơn vị kết nghĩa-Cựu HS

-Từ 8h0’ sáng => Lúc 22g 30’ ngày 03/09/2016

3. Tiếp đón ghi danh, nhận quà tặng của các tập thể, cá nhân HS đã trưởng thành sau quá trình học tập rèn luyện tại trường.

-Ban tiếp đón, ghi danh

-Từ 8 h -> đến 10 h00  ngày 03/09/2016

4. Tổ chức lễ kỷ niệm và khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

-Toàn thể Đại biểu,cán bộ-GV-NV-HS toàn trường

-Lúc 6h45’ ngày 04/09/2016

5. Tổng hợp công bố công khai quà tặng – tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân

-Ban tiếp nhận quyên góp

-Trong ngày 05/09/2016

4. Hoàn thành thủ tục xin cấp phép dạy thêm học thêm trong trường

-Ban quản lí dạy thêm học thêm

- Từ 12/09 đến 17/09/2016

5. Đại hội hội cha mẹ học sinh

- Lãnh đạo trường, Ban đại diện

-Trong tháng 09/2016

6. Đại hội Đoàn trường

-BTV Đoàn trường

-Trong tháng 09/2016

7. Chuẩn bị các văn bản, nội dung cho Hội nghị viên chức đầu năm học

-Lãnh đạo trường; TKHĐ; 2 đoàn thể, các tổ CM, Kế toán

-Trong tháng 09/2016

8. Hoàn thành danh sách đăng ký thi KHKT, Vận dụng kiến thức liên môn

-Thầy: Vũ Dũng; GVCN và HS các lớp

-Hoàn thành trước ngày 24/09/2016

9. Đăng ký các chỉ tiêu, tên đề tài SKKN, các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017

-Toàn thể CBGV-NV, TCM; Tập thể học sinh

Từ 19 -> 24/09/2016

10. Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục, Bồi dưỡng HS giỏi

Lãnh đạo, các tổ CM-GV bộ môn theo phân công.

-Trong tháng 09/2016

11. Thống nhất các chuyên đề, phân phối chương trình, các kế hoạch của tổ CM

-Các tổ CM

-Trong tháng 09/2016

12. Xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2016-2017

-Các tổ trưởng tổ CM.

-Trong tháng 09/2016

13. Các tổ chuyên môn đăng ký làm đồ dùng dạy học tham gia thi cấp trường

-Lãnh đạo trường; Các tổ CM.

-Trong tháng 09/2016

14. Cho đăng ký, phân lớp, tổ chức các lớp ôn tập cho học sinh Khối lớp 12

-Ban quản lí DT-HT

-Trong tháng 09/2016.

15. Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.

-Chuyên môn, Các tổ CM

-Trong tháng 09/2016

16. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn đợt I

Các tổ trưởng CM.

-Trong tháng 09/2016

17. Hoàn thành điểm danh học sinh trong tháng 09; hoàn thành danh sách HS ứng dụng tin nhắm trong học tập

-Ban quản trị Web, GVCN các lớp

Trong tháng 09/2016

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG.                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Trang 1 trong tổng số 8

Danh mục

Thống

mod_vvisit_counterHôm nay50
mod_vvisit_counterHôm qua74
mod_vvisit_counterTháng này1094
mod_vvisit_counterTháng trước1399
mod_vvisit_counterTuần này4654
mod_vvisit_counterTuần trước4720
mod_vvisit_counterTất cả250348

We have: 1 guests online